10. december, 2016
Galerija EPEKA, Maribor

Združenje EPEKA, socialno podjetje, in Romsko društvo Romani kafenava dobrota, socialno podjetje prirejata okroglo mizo na temo Svetovnega dneva človekovih pravic in sovražni govor v prostorih prve romske restavracije v EU, ki deluje po principu socialnega podjetništva Romani kafenava.

Svetovni dan človekovih pravic obeležujemo vsako leto 10. decembra. Na ta dan je bila leta 1948 sprejeta Splošna deklaracija OZN o človekovih pravicah.

Letos je tema Svetovnega dneva človekovih pravic ‘Stand up for Someone’s Rights today!’ oz. »Postavi se za pravice drugih takoj!«. Marsikdo danes spremlja s strahom kam gre ta svet. Nespoštovanje osnovih človekovih pravic je še naprej razširjeno v vseh delih sveta. Ektremistični pogledi, populistična gibanja, širjenje nestrpnosti in sovraštva so zmeraj bolj pogoste in sejejo strah. Človekova pravice in vrednote so ogrožene. Naloga vseh nas je reanimirati človečnost, sočutje in dobroto v ljudeh.

Izobraževanje, še posebej neformalno in javne debate so ključne za dosego družbe, ki temelji na svobodi posameznika. Tukaj je potrebno razumeti še posebej spodnja dva člena Splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah:

29. člen

  1. Vsakdo ima dolžnosti do skupnosti, v kateri je edino mogoč svoboden in popoln razvoj njegove osebnosti.
  2. Pri izvajanju svojih pravic in svoboščin je vsakdo podvržen samo takšnim omejitvam, ki so določene z zakonom, katerih izključni namen je zavarovati obvezno priznanje in spoštovanje pravic in svoboščin drugih ter izpolnjevanje pravičnih zahtev morale, javnega reda in splošne blaginje v demokratični družbi.
  3. Te pravice in svoboščine se v nobenem primeru ne smejo izvajati v nasprotju s cilji in načeli Združenih narodov.

30. člen
Nobene določbe te Deklaracije se ne sme razlagati tako, kot da iz nje izhaja za državo, skupino ali posameznika kakršnakoli pravica do kakršnegakoli delovanja ali dejanja, ki bi hotelo uničiti v njej določene pravice in svoboščine.

Pomembno si je zapomniti, da je učenje o človekovih pravicah in kako jih aplicirati v vsakdanjiku vseživljenjski proces tekom razvoja družbe. Svetovni splet – internet je ta proces pospešil s svetlobno hitrostjo, saj posledično informacije prihajajo veliko hitreje. Nova spletna orodja, socialna omrežja in drugo omogočajo ta prenos še hitreje.

Vse to pa tudi omogoča veliko hitrejše širjenje negativnih pojavov, kot je sovražni govor, ki je poln netolerance, sovraštva, strahu, in ki ogroža človekove pravice, vključno z pravico izbire in svobode posameznika. Sovražni govor spodbuja nestrpnost, diskriminacijo, spodkopava človekove pravice in ne zagotavlja konstruktiven prispevek k javni razpravi. Kot pravi kampanja proti sovražnemu govoru v Nemčiji: Sovraštvo ne predstavlja mnenja (Hass ist keine Meinung).

Zato Združenje EPEKA, socialno podjetje, prireja okroglo mizo v Romani kafenava na temo kako se odzvati na aktualno problematiko oz. izziv sodobne družbe sovražnega govora. Jasno je, da sovražni govor ni človekova pravica, ker s tem krši druge človekove pravice in uničuje dostojanstvo človeka. Prav tako ne sme biti nevtralnega odziva na sovražni govor, saj s tem ko ga ignoriramo pokažemo naš odnos in stališče. Obstaja samo biti za ali proti sovražnemu govoru.

Združenje EPEKA, so. p., bo na okrogli mizi predstavila spletni projekt Proti sovražnemu govoru na spletu med članicami in člani Združenja EPEKA, so. p., ter ostalimi zainteresiranimi, ki ga izvajamo na socialnih omrežjih in sledila bo debata na to temo.
Vljudno vabljene in vabljeni.