29. – 30. november, 2023
Berlin, Nemčija

Predstavnik Združenja EPEKA, so. p.,  Štefan Simončič, je povabljen na generalno skupščino inštituta ERIAC v Berlinu in podelitev nagrad TAJSA v Gorki teater v Berlinu.

ERIAC ima edinstven in enoten mandat kot nadnacionalna organizacija na evropski ravni za priznavanje romske umetnosti in kulture.

Evropski romski inštitut za umetnost in kulturo (ERIAC) je skupna pobuda Sveta Evrope, Fundacije za odprto družbo in Pobude romskih voditeljev – Zveze za Evropski romski inštitut za umetnost in kulturo. ERIAC je združenje, registrirano v skladu z nemško zakonodajo aprila 2017 v Berlinu v Nemčiji. ERIAC je začel delovati junija 2017.

ERIAC obstaja, da bi povečal samozavest Romov in zmanjšal negativne predsodke večinskega prebivalstva do Romov s pomočjo umetnosti, kulture, zgodovine in medijev.

ERIAC deluje kot mednarodno ustvarjalno vozlišče, ki podpira izmenjavo ustvarjalnih idej prek meja, kulturnih področij in romskih identitet. Cilj ERIAC-a je spodbujati prispevek Romov k evropski kulturi in talentom, uspehu in dosežkom ter dokumentirati zgodovinske izkušnje Romov v Evropi. ERIAC je komunikator in javni izobraževalec, ki širi pozitivno podobo in znanje o Romih za dialog ter spodbuja vzajemno spoštovanje in razumevanje.

Glavni dolgoročni cilji ERIAC-a so:

  • izobraževati in obveščati neromsko prebivalstvo o romski umetnosti in kulturi ter prispevati k razumevanju, strpnosti in vzajemnemu spoštovanju med romsko in neromsko skupnostjo;
  • ozaveščanje evropskih institucij, oblikovalcev politik in zainteresiranih strani o vlogi romske umetnosti in kulture ter vzpostavljanje širokih partnerstev po vsej Evropi (in zunaj nje) za podporo romski umetnosti, kulturi in skupnostim.

Nagrada Tajsa uteleša temeljna načela ERIAC-a ter duh romske zgodovine in kulturne dediščine, hkrati pa se ozira v prihodnost ter oblikuje in na novo ustvarja oblike romskega kulturnega izražanja za prihodnje generacije. Namen nagrade je počastiti izjemne romske posameznike, ki so danes vodilni glasniki romskega kulturnega gibanja. Njen namen je spodbujati romski ponos ter promovirati ustvarjalnost, virtuoznost in talent romskih kulturnih ustvarjalcev.