29. – 30. november 2023
Berlin, Nemčija

Združenje EPEKA oz. Štefan Simončič je vabljen na skupščino inštituta ERIAC iz Berlina in na podelitev TAJSA nagrad v Gorki teater v Berlinu.

ERIAC ima edinstven in enoten mandat kot nadnacionalna organizacija na evropski ravni za priznavanje romske umetnosti in kulture.

Evropski romski inštitut za umetnost in kulturo (ERIAC) je skupna pobuda Sveta Evrope, Fundacije za odprto družbo in pobude romskih voditeljev – Zveze za Evropski romski inštitut za umetnost in kulturo. ERIAC je združenje, registrirano v skladu z nemško zakonodajo aprila 2017 v Berlinu v Nemčiji. ERIAC je začel delovati junija 2017.

ERIAC obstaja, da bi povečal samozavest Romov in s pomočjo umetnosti, kulture, zgodovine in medijev zmanjšal negativne predsodke večinskega prebivalstva do Romov.

ERIAC deluje kot mednarodno ustvarjalno vozlišče, ki podpira izmenjavo ustvarjalnih idej prek meja, kulturnih področij in romskih identitet. ERIAC želi biti promotor romskega prispevka k evropski kulturi in talentu, uspeha in dosežkov ter dokumentirati zgodovinske izkušnje Romov v Evropi. ERIAC je komunikator in javni izobraževalec, ki širi pozitivno podobo in znanje o Romih za dialog ter krepitev medsebojnega spoštovanja in razumevanja.

Glavni dolgoročni cilji ERIAC-a so:

  • izobraževati in obveščati neromsko prebivalstvo o romski umetnosti in kulturi ter pomagati pri ustvarjanju razumevanja, strpnosti in vzajemnega spoštovanja med romsko in neromsko skupnostjo;
  • ozaveščanje evropskih institucij, oblikovalcev politik in zainteresiranih strani o vlogi romske umetnosti in kulture ter vzpostavitev širokega partnerstva po vsej Evropi (in zunaj nje) za podporo romski umetnosti, kulturi in skupnostim.

Nagrada Tajsa pooseblja temeljna načela ERIAC ter duh romske zgodovine in kulturne dediščine, hkrati pa se ozira v prihodnost, oblikuje in na novo izumlja oblike romskega kulturnega izražanja za naslednje generacije. Namen nagrade je počastiti izjemne romske posameznike, ki so danes vodilni glasovi romskega kulturnega gibanja. Spodbujati želi romski ponos ter spodbujati ustvarjalnost, virtuoznost in nadarjenost romskih kulturnih ustvarjalcev.