5. junij, 2018
Maribor

Vabimo vas, da se udeležite tečaja angleškega jezika. Tečaj bo združeval tradicionalne ter neformalne in interaktivne učne metode.

Udeleženci boste razdeljeni v dve skupini glede an obstoječe znanje. Na junijskem srečanju bo začetniška skupina spoznala vljudnostne fraze in njihovo rabo, kako se predstaviti, se opisati itd. Nadaljevalna, konverzacijska skupina se bo ukvarjala s temo prostega časa – kaj radi počnete v prostem času in s kakšnimi aktivnostmi se ukvarjate.

Čas aktivnosti: 17.00 – 20.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: