18. oktober, 2022
Romska postaja

Vljudno vas vabimo, da nas obiščete v torek,  18. oktobra, na tečaju angleščine.

Angleščina, ki je v današnjem času postala globalni jezik, lahko vsakemu vključenemu posamezniku še kako koristi. Ko potrebujemo dodatne informacije o raznovrstnih področjih, pogosto le te najdemo v angleškem jeziku. Ker se mnogi v okviru naših projektov mednarodne mobilnosti udeležujete mladinskih izmenjav v tujini, je prav tako pomembno, da izboljšate svoj nivo poznavanja in rabe angleškega jezika, ki je ključnega pomena za dobro sodelovanje znotraj tovrstnih projektov. Vabimo, vas, da se udeležite izobraževanj in pridobite ključna znanja na področju angleščine ter povečate svoje možnosti za zaposlitev in boljši izkoristek mednarodnih aktivnosti.

Učni cilj aktivnosti je: idiomatski izrazi in sleng

Aktivnost bo potekala od 18.00 do 20.00.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

4