20. november, 2018
Maribor

Ker je znanje angleškega jezika zahteva mnogih delodajalcev, smo se odločili, da pripravimo vrsto izobraževanj na tem področju. Angleščina, ki je v današnjem času postala t.i. globalni jezik, lahko vsakemu vključenemu posamezniku še kako koristi.

Ko potrebujemo dodatne informacije o raznovrstnih področjih, pogosto le te najdemo v angleškem jeziku. Ker se mnogi v okviru naših projektov mednarodne mobilnosti udeležujete mladinskih izmenjav v tujini, je prav tako pomembno, da izboljšate svoj nivo poznavanja in rabe angleškega jezika, ki je ključnega pomena za dobro sodelovanje znotraj tovrstnih projektov. Vabimo, vas, da se udeležite izobraževanj in pridobite ključna znanja na področju angleščine ter povečate svoje možnosti za zaposlitev in boljši izkoristek mednarodnih aktivnosti. V okviru novembrske aktivnosti bomo povezali nadaljevalno in začetno skupino ter udeležence razdelili v dvojice, ki bodo obravnavale različne teme ter skupaj spoznavale novo besedišče.

Čas aktivnosti: 17.00 – 20.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.