5. februar, 2019
Maribor

Ker je znanje angleškega jezika pogoj za številne delodajalce, smo se odločili, da organiziramo vrsto usposabljanj na tem področju. Angleščina, ki je postala globalni jezik, je lahko zelo koristna za vse udeležence.

Kadar potrebujemo dodatne informacije o različnih temah, jih pogosto najdemo v angleščini. Ker se mnogi med vami udeležujete mladinskih izmenjav v tujini v okviru naših projektov mednarodne mobilnosti, je pomembno, da izboljšate tudi raven znanja in uporabe angleščine, ki je ključnega pomena za dobro sodelovanje v okviru takšnih projektov. Vabimo vas, da se udeležite tečajev usposabljanja, na katerih boste pridobili ključne spretnosti v angleškem jeziku in povečali svoje možnosti za iskanje zaposlitve in čim boljši izkoristek svojih mednarodnih dejavnosti. Med dejavnostmi v februarju bomo z udeleženci sodelovali pri pripravi kratkih predstavitev, povezanih z osebnimi predstavitvami.

Dejavnost bo potekala od 17.00 do 20.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

Skladi EU

Projekt delno financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija. Operacija se financira v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, prednostne naložbe 9.1 “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in aktivne udeležbe ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za prehod na trg dela”.