10. april 2020, ob 11. uri
Facebook

Drage uporabnice in uporabniki VNRC Romska postaja, ker je nujno, da smo tudi med epidemijo COVID-19 fizično aktivni, bomo v Epeki skupaj s KinesisPolono organizirali vadbo od doma.

Vabimo vas, da se nam v petek, 10. aprila, ob 11.00 uri pridružite naši Facebook strani Epeka Slovenia in Romska postaja.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.