4. – 5. junij, 2015
Ljubljana

Združenje EPEKA, so. p., se je odzvalo vabilu tematskega obiska strokovnjakov na temo opolnomočenja mladih Romov in vključitve mladinskih politik v nacionalne strategije za vključevanje Romov.

Urad Vlade RS za narodnosti v sodelovanju s Svetom Evrope in Uradom za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, 4. in 5. junija 2015 organizira tematski obisk strokovnjakov na temo opolnomočenja mladih Romov in vključitve mladinskih politik v nacionalne strategije za vključevanje Romov. Namen tega dogodka je v prvi vrsti izmenjava izkušenj, znanj, praks in informacij o aktivnostih in politikah Sveta Evrope, predvsem pa nekaterih njegovih držav članic, ki bodo aktivno sodelovale pri izvedbi obiska s svojimi eksperti. Te države so Slovaška, Belgija, Hrvaška in Srbija. Dogodka se bodo udeležili tudi predstavniki nekaterih mednarodnih romskih mladinskih organizacij, kot sta: TernYpe – International Roma Youth Network in FERYP – Forum of European Roma Young People.