Marec, 2020 – avgust, 2021
TRAIN-CE-FOOD

Združenje EPEKA, so. p., je v okviru programa EU Horizon 2020 izvedlo projekt TRAIN-CE-FOOD.

Podjetništvo je eden pomembnejših faktorjev, ki zmanjšuje brezposelnost mladih. Krožna ekonomija (KE) prav tako prispeva k inovaciji in ustvarjanju delovnih mest, kjer so verige preskrbe s hrano prepoznane kot prioritete. V partnerskih državah nimamo izobraževalnih virov in možnosti za mlajše generacije, da se naučijo o KE, verigah preskrbe s hrano, poslovnih modelih, podjetništvu in kooperativah. Projekt vključuje 8 partnerjev iz 6 držav EU (3 z višjo stopnjo brezposelnosti mladih) s številnimi profesionalci (npr. podjetništvo, kooperative, krožna ekonomija, novi poslovni modeli, strat-upi, verige oskrbe s hrano, poučevanje/učenje, šolski programi, e-učenje itd.)

Ciljne skupine so študentje (mlajše generacije), učitelji/profesorji/trenerji, profesionalni mentorji, trenerji (>50 neposredno vključenih v implementacijo, >200 v dogodkih, >3500 posredno vključenih v razširjanje rezultatov). Upravičenci so študentje, učitelji/profesorji/trenerji, mentorji, srednje gostinske šole, univerze (agrikulturne in ostale, ki so tako ali drugače povezane s hrano), organizacije o prehrani, mladinske organizacije, nevladne organizacije, ki neformalno izobražujejo, višješolske institucije itd.

Cilj TRAIN-CE-FOOD je pridobivanje inovativnih, specializiranih kompetenc za mlade, ki se jih opolnomoča s podjetniškimi in kooperativnimi veščinami in miselnosti, se jim omogoča ustvarjanje veliko učinkovitejših kooperativnih rešitev in poslovnih modelov v polju KE in verig preskrbe hrane v odprtem učenju, osebnih delavnicah in poglobljenem coachingu na daljavo.

Aktivnosti projekta se bo implemenitralo v šestih delovnih sklopih, od katerih bodo štirje osredotočeni na vsebino, ki jim bo sledilo razširjanje in komunikacija in koordinacija projektov. TRAIN-CE-FOOD ustvarja številne rezultate: učne načrte za srednje in višje izobraževanje, OER platformo s tremi integirarnimi e-moduli, e-učbenik, trening, delavnice itd. Projekt ima večplasten učinek na ciljne skupine in družbeno-ekonomsko okolje.

Trajanje projekta: 1. marec 2020 – 31. avgust 2021


KLJUČNE POVEZAVE: 


SODELUJOČE ORGANIZACIJE:


This project has been co-financed by the European Commission, Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Grant agreement SI2.823699, project TRAIN-CE-FOOD.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: