15. maj, 2020
Maribor

Združenje EPEKA, so. p., je eden izmed dvajsetih partnerjev pri projektu Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Nosilec projekta je SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Cilj projekta je prek osveščanja javnosti, spodbujanja globalnega učenja in usklajenega zagovorništva krepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju in povečati prepoznavnost globalnih ciljev, ki so jih države sveta, med njimi tudi Slovenija, sprejele septembra 2015.

Konzorcij, v katerega je združenih 20 slovenskih nevladnih organizacij, bo ozaveščevalne, izobraževalne in zagovorniške aktivnosti izvedel z inovativnimi pristopi in na kreativen način vse z namenom naslavljanja tudi novih krogov ljudi, ki jih tovrstne vsebine ne dosežejo.

Dodatne informacije o projektu:

Naslov projekta: Trajnostno. Lokalno. Globalno.

Nosilec projekta: SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Partnerji projekta: V konzorciju smo združeni Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno drušvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski center – PIC, Zavod Povod, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri in platforma SLOGA.

Trajanje projekta: januar 2018 – oktober 2020

Financer projekta: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Ključnik projekta: #TrajnostnoLokalnoGlobalno

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: