15. april, 2021
Romska postaja

Obveščamo vas,da predavanje načrtovano za 1. april odpade in se prestavi na 15. april. Zaradi odloka o zaprtju države med 1. in 11. aprilom, bomo zadnje predavanje v ciklu morali prestaviti. Vsebina predavanja ostaja nespremenjena, datum izvedbe pa bo 15. april. Zaradi upoštevanja predspisov in varovalnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe s COVID-19, bomo predavanje izvedli 2-krat ter s tem zagotovili, da vključeno število oseb ne bo preseglo omejitev.

Prva izvedba predavanja bo potekala od 15.30 do 17.00, druga pa od 17.00 do 18.30. Po telefonu ali elektronski pošti se prosim prijavite v skupino, ki vam bolj ustreza, največje število oseb v posamezni skupini je 8.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.