15. junij 2016
Ljubljana, Slovenija

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., se je v sredo, 15. junija 2016, v Ljubljani na CMEPIUS-u udeležil Tržnice idej, ki je bila nadaljevanje delavnice programa Evropa za državljane.

Tržnica idej je bila namenjena tistim organizacijam, ki že imajo idejo, s katero bi se želele prijaviti na razpise programa Evropa za državljane. Delavnica je bila namenjena predvsem praktičnemu delu razvoja projektnih idej in pomoči udeležencem pri pripravi prijav na razpis.

S pomočjo dveh mentoric smo v manjših skupinah pregledali projektne ideje, udeležencem svetovali in razvijali podane ideje.

Okvirni program:

  •  9.00–9.10: uvod – Cmepius
  •  9.10–9.45: kratka predstavitev programa Evropa za državljane, prioritet, možnosti financiranja, razpisnih rokov
  • 9.45–10.30: tržnica projektnih idej in delo v skupinah za razvoj projektov – udeleženci predstavijo svoje projektne ideje, oblikujejo se delovna omizja, koordinacija dela v skupinah (open space)
  • 10.30–10.45: odmor za kavo
  • 10.45–11.15: nadaljevanje tržnice projektnih idej
  • 11.15–12.00: diskusija o razvitih projektnih idejah – vprašanja in odgovori

Izvajalki delavnice:

Jelka Babič, svetovalka in vodja projektov

Ekonomistka z dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu na področju managementa, razvoja in marketinga, v zadnjih desetih letih pa je vpeta v evropske projekte. Program Evropa za državljane zelo dobro pozna, bodisi kot vodja projektov ali v vlogi partnerja na projektih in ima široko evropsko mrežo potencialnih partnerjev.

Barbara Možina, strokovna sodelavka

Dobro pozna evropske razpise in že nekaj let svetuje pri pripravi projektnih prijav, kot tudi nudi oporo pri izvajanju projektov in poročanju.

 

EU_flag_23L                                                        logo_cmepius