11. september, 2018, ob 11. uri
Študentski kampus, Ljubljana

Združenje EPEKA, so. p., vas vabi na otvoritev razstave tukajzdaj. Otvoritev razstave bo 11. septembra 2018 ob 11. uri v Steklenjaku na Študentskem kampusu v Ljubljani.

Razstava tukajzdaj je mozaik posameznih trenutkov, prizorov in vtisov ljudi, ki so se po naključju znašli na istem mestu. Vsaka slika je del skupne zgodbe: zbrane fotografije so nabor intimnih trenutkov posameznikov in zato namenoma povsem raznolike. Fotografije so nastale v urbanem okolju in naravi, tako v družbi kot samoti, in v svoji raznolikosti najboljše odražajo ločene zgodbe in ozadja ter posamezne vtise. Z združitvijo vseh posameznikov v skupino, so zabeleženi trenutki postali del skupne izkušnje.

Razstava tukajzdaj je fotografska razstava, ki so jo pod okriljem Združenja EPEKA, so. p., pripravili udeleženci socialne aktivacije, projekta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Fotografsko razstavo si lahko ogledate v Steklenjaku na Študentskem kampusu, na Pivovarniški 6, v Ljubljani.

GALERIJA

Socialna aktivacija je del Evropske kohezijske politike; več podatkov o EU skladih na povezavi: www.eu-skladi.si. Operacijo financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad.

Hkrati navajamo, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” in 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: