19. junij, 2020
Romska postaja

V petek, 19. junija, vas ob 16. uri vabimo na neformalno izobraževanje o uporabi turističnih bonov, ki jih je vlada izdala za blaženje negativnih učinkov COVID-19 na gospodarstvo.

Na aktivnosti bomo spoznali, kako bone unovčiti, kdo jih lahko unovči, kakšna je vrednost bonov, kako je z boni za otroke, kako in na koga lahko bon prenesemo, katere storitve lahko boni krijejo, kako koristimo prenešen bon, kakšen je postopek koriščenja bonov in na kaj je potrebno biti pozoren pri izbiri ponudnikov turističnih storitev.

Aktivnost bo potekala od 16. do 18. ure.

Udeležba je brezplačna.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.