3. oktober, 2018
Brdo pri Kranju

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., se bodo udeležili nacionalne konference Učeča se profesionalna skupnost – UPS!. UPS! je prva nacionalna konferenca o profesionalnem razvoju strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Konferenca bo potekala 3. oktobra v Brdu pri Kranju.

Konferenca UPS! je namenjena vsem vzgojiteljem, učiteljem, drugim strokovnim delavcem in ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih šol organizacij za izobraževanje odraslih ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, študentom pedagoških študijskih programov, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem in raziskovalcem s področja vzgoje in izobraževanja ter drugim predstavnikom zainteresirane javnosti.

Cilj konference UPS! je, da bomo skupaj opredelili dileme profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in na ugotovitvah gradili razvoj sistema.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: