9. junij, 2020
Romska postaja

V torek, 9. junija, vas ob 14. uri vabimo na usposabljanje na področju IKT, v okviru katerega se bomo posebaj osredotočili na učenje na daljavo, s katerim ste se srečali med epidemijo COVID-19.

Na aktivnosti bomo podrobneje spoznali spletne učilnice, komunikacijo ob podpori elektronske pošte, dostopanje do gradiv ob podpori Google docs in rabo aplikacije zoom. V naslenjih tednih bomo na voljo tudi za individualne konzultacije in svetovanja, v primeru da je potrebno katero izmed področij predstaviti podrobneje.

Aktivnost bo potekala od 14. do 16. ure.

Udeležba je brezplačna.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.