30. julij, 2019
Romska postaja

Aktivnost nudenja učne pomoči je namenjena šolajočim se pripadnikom romske skupnosti, ki potrebujejo dodatno učno pomoč pri opravljanju domačih nalog, pripravi šolskih projektov ali dodatno pomoč pri katerem izmed predmetov, ki jih obiskujejo.

V času poletnih počitnic aktivnost poteka nemoteno, v tem času se bomo namreč osredotočili na obnavljanje snovi preteklega leta in se osredotočili na predmete, ki so vam povzročali preglavice z namenom, da bi kar se da dobro pričeli z novim šolskim letom. Za usklajevanje terminov individualne učne pomoči izven časa aktivnosti, nas prosim kontaktirajte.

Aktivnost bo potekala od 16. do 19. ure.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.