18. februar, 2021
Romska postaja

Z veseljem vam sporočamo, da se bomo lahko po dolgem času ponovno videli v živo na aktivnosti učne pomoči.

 

Aktivnost nudenja učne pomoči je namenjena šolajočim se pripadnikom romske skupnosti, ki potrebujejo dodatno učno pomoč pri opravljanju domačih nalog, pripravi šolskih projektov ali dodatno pomoč pri katerem izmed predmetov, ki jih obiskujejo. Zaradi omejitvenih ukrepov in predvidenega števila udeležencev vas obveščamo, da bo aktivnost potekala v dveh skupinah – po telefonu ali elektronski pošti se prosim prijavite v skupino, ki vam bolj ustreza, največje število oseb v posamezni skupini je 8.

Tokrat bomo v okviru učne pomoči skupaj pregledali teme, ki vam povzročajo največ preglavic in na tej podlagi zastavili program za v prihodnje. Prav tako bomo udeležencem predstavili, kako bo učna pomoč v letu 2021 potekala. Seveda bomo skupaj naredili tudi domačo nalogo.

Po aktivnosti se bomo dogovorili za dodatne individualne ure ali delo v manjših spletnih skupinah, da se osrednje snovi dodatno utrdijo.

Aktivnost za prvo skupino bo potekala od 14.00 do 15.30, za drugo skupino pa od 16.00 do 17.30.

Udeležba je brezplačna.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.