Februar, 2021
Učna pomoč preko spleta

Nadaljujemo z nudenjem učne pomoči na daljavo! Potrebujete podporo pri opravljanju šolskih nalog? Ne morate dostopati do učnih gradiv, ker nimate računalnika? Nimate printerja in bi potrebovali učne liste, ki so vam jih poslali učitelji? Kontaktirajte nas na: jera@epeka.si.

Veliko romskih otrok doma nima računalnikov in ne more dostopati do učnih gradiv, ob podpori katerih bi lahko sledili pouku na daljavo. V okviru projektov Romska postaja in Za Rominje, ki ju sofinancirata Ministrstvo za delo, družino in Evropski socialni sklad, otrokom nudimo telefonsko in računalniško učno pomoč prav tako, da smo jim posodili računalnike.

Pomagamo pa tudi dostopati do učnih gradiv tudi tako, da nam učna gradiva posredujejo na e-mail naslov: jera@epeka.si in sprintana gradiva vas bodo že jutri čakala v poštnem nabiralniku, sodelavci Združenja EPEKA, so. p., pa bomo vam ali vašim otrokom na voljo za pomoč pri opravljanju učnih nalog preko telefona in mobilnih aplikacij! Izkoristimo karanteno v našo prid in se naučimo čim več, da bodo počitnice dolge in brezskrbne.

Prav tako so sodelavci Združenja EPEKA, so. p., na voljo tudi za individualno ali skupinsko delo preko spleta. Učna pomoč preko spleta poteka vsak torek in petek med 14. in 16. uro.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.