27. in 28. september, 2022
Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič, se je udeležil konference Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost, ki jo je organiziral Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Glavni cilji konference so:

  • predstaviti študijo Eurydice Pravičnost v šolskem izobraževanju v Evropi,
  • razpravljati o različnih vidikih vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti v vzgoji izobraževanju,
  • identificirati odprta vprašanja na področju zagotavljanja vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti na različnih ravneh (na ravni skupine, oddelka, vzgojno-izobraževalnega zavoda, sistema),
  • omogočiti izmenjavo dobrih praks s področja inkluzivnosti in pravičnosti in
  • prispevati k dvigu kakovosti prakse za povečanje inkluzivnosti in pravičnosti.

Več o konferenci na: https://vip2022.zrss.si/

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: