12. september, 2018
Ljubljana

Združenje EPEKA, so. p., bo v Ljubljani pripravilo zaključno konferenco projekta Fair Employment, ki je mlade opolnomočal pri nabiranju znanj in kompetenc, ki bi dvigovale njihov nivo zaposljivosti. V projekt je bilo vključenih 16 pripadnikov romske skupnosti, zato se nam zdi smiselno, da se z zainteresiranimi udeleženci odpravimo na zaključno konferenco ter spoznamo dobre prakse s področja zaposlovanja mladih.

Program konference:

  • 10.00 – 11.00 – Novinarska konferenca in predstavitev izvlečkov in zaključkov;
  • 11.00 – 11.30 – Premor s kavo;
  • 11.30 – 13.00 – Predavanje odločevalcem in deležnikom na temo »delo z ranljivimi skupinami«;
  • 13.00 – 14.30 – Kosilo;
  • 14.30 – 16.00 – Primeri dobrih praks (Predstavitve mladih udeleženk in udeležencev projekta);
  • 16.00 – 17.00 – Premor s kavo;
  • 17.00 – 19.00 – Športni turnir med mladimi, odločevalci in deležniki;
  • 19.30 – 21.00 – Večerja in
  • 21.00 – Družabni večer.

Čas aktivnosti: 9.00 – 20.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: