Julij – december, 2022
Romska postaja

Vabimo vas na redna mesečna usposabljanja na področju priprave življenjepisa.

Srečanja bodo potekala ob torkih od 15. do 17. ure, in sicer dne:

 • 31. 1. 2022
 • 28. 2. 2022
 • 28. 3. 2022
 • 25. 4. 2022
 • 30. 5. 2022
 • 27. 6. 2022
 • 26. 7. 2022
 • 30. 8. 2022
 • 27. 9. 2022
 • 25. 10. 2022
 • 29. 11. 2022
 • 20. 12. 2022

V kolikor bo v urniku prišlo do sprememb, vas bomo o tem obvestili.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.