Julij – december, 2022
Romska postaja

Vabimo vas na redna mesečna usposabljanja na področju priprave življenjepisa.

Srečanja bodo potekala ob torkih od 15. do 17. ure, in sicer dne:

 • 31. 1. 2022
 • 28. 2. 2022
 • 28. 3. 2022
 • 25. 4. 2022
 • 30. 5. 2022
 • 27. 6. 2022
 • 26. 7. 2022
 • 30. 8. 2022
 • 27. 9. 2022
 • 25. 10. 2022
 • 29. 11. 2022
 • 20. 12. 2022

V kolikor bo v urniku prišlo do sprememb, vas bomo o tem obvestili.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se financira v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, prednostne naložbe 9.1 “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in aktivne udeležbe ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za prehod na trg dela”.