18. – 25. februar, 2017
Nowy Sacz, Poljska

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje kot partner pri projektu Mindful Coaching in Youth Work/Coaching v mladinskem delu. Usposabljanje se je odvijalo v mestu Nowy Sacz na Poljskem od 18. do 25. februarja 2017. 

Mindful Coaching in Youth Work/Coaching v mladinskem delu je 6-dnevno usposabljanje, ki je v februarju 2017 združilo 27 mladinskih delavcev, mladinskih vodij, uradnikov razvoja skupnosti, spodbujevalcev, trenerjev, mentorjev … iz 12 različnih evropskih držav: Združenega kraljestva, Nemčije, Češke, Madžarske, Grčije, Latvije, Španije, Turčije, Bolgarije, Slovenije, Belgije in Poljske.

Glavni cilj projekta je pri mladinskih delavcih razviti spretnosti pri uporabi coachinga kot učinkovitega orodja za vodenje, motiviranje in opolnomočenje. S pridobivanjem osnovnega znanja in spretnosti coachinga bodo udeleženci bolje pripravljeni za podporo mladim in pomoč pri izgradnji njihove prilagodljivosti, zlasti za trg dela.

Za dosego glavnega cilja so bili določeni še naslednji cilji projekta:

 • Analizirati današnje razmere po Evropi v zvezi z mladimi in podporo, ki mladim olajša mobilnost na trgu dela.
 • Usposobiti mladinske delavce za uporabo osnovnih orodij coachinga, ki vodi k večjemu opolnomočenju mladih in gradnji njihove splošne prilagodljivosti.
 • Razviti sposobnosti za ocenjevanje dobrega počutja mladih, da bi se orodja lahko ustrezno uporabljala za njihov osebni in strokovni razvoj.
 • Zagotoviti odprto in prijazno okolje za izmenjavo dodatnih orodij in najboljših praks, ki so jih partnerji in udeleženci že uporabili in preizkusili med podpiranjem zaposljivosti mladih.
 • Načrtovanje nadaljnjih korakov za zagotovitev prenosa učenja tudi izven programa.
 • Omogočiti lažje povezovanje med partnerji in razvoj strategij za prihodnje skupne projekte, osredotočene na coaching, usmerjanje mladih in podporo mladim.

Metode dejavnosti so temeljile na načelih neformalnega izobraževanja, kot so izkustveno učenje, sodelovalno učenje, delitev odgovornosti itd. Te pa so bile obogatene s številnimi praktičnimi orodji, metodami in projekti, ki so že doprinesli k spremembam na samem področju

Projekt ima namen vplivati na udeležence, partnerske organizacije in, seveda, na mlade same.

Udeleženci so:

 • razvijali boljše razumevanje vprašanj, povezanih z brezposelnostjo mladih, in pridobivali praktične veščine za reševanje teh vprašanj,
 • osvežili znanje ali pa se naučili o orodjih coachinga,
 • razvijali spretnosti za uporabo coachinga v vsakdanjem življenju (še posebej t. i. kariernega coachinga),
 • ustvarili nove mednarodne projekte in partnerstva, ki bodo namenjeni podpori mladim in njihovemu osebnemu ter profesionalnemu razvoju,
 • razvili večjo pripravljenost za delo z mladimi, še posebej za delo z mladimi z manj priložnostmi in tistimi, ki se soočajo z dolgotrajno brezposelnostjo,
 • uspeli več mladih uvesti v zaposlitev ali usposabljanje (še posebej mladih, ki se soočajo z ovirami, ki so negotovi, ki nimajo spodbujajočega ozadja ali ustrezne izobrazbe),
 • spremenili razmišljanje mladih glede iskanja zaposlitve (večja prilagodljivost, bolj zdravo razmišljanje, pozitiven odnos in veselje nad novimi izzivi).

Poročilo udeleženke:

“Ni dolgo odkar smo se vrnili domov in že bi želeli iti nazaj. Pretekli teden sva imeli priložnost, da se udeleživa Erasmus+ treninga v Nowy Sacz na Poljskem na temo “Mindful Coaching in Youth Work”. Trening je bil izvrstno organiziran s strani organizatorjev, sodelovali pa so odlični trenerji s področja coachinga.

Po zajtrku smo začeli z dnevnimi aktivnostmi. Navadno so bile to dejavnosti, ki so vključevale zavedanje samega sebe in svojih čustev, kot je npr. meditacija. Nato smo spoznali različna orodja in metode za izvajanje coachinga, ki jih lahko uporabimo v našem delu z mladimi. Popoldan pa je bil navadno čas, da smo vsa nova orodja in metode preizkusili v praksi. Pri izvedbi vseh teh metod smo lahko prišli do globljih spoznaj o samem sebi in naših ciljih, ki jih želimo izpolniti. Tako je bil trening izvrsten za spoznavanje samega sebe ter vzpostavljanje stikov z drugimi, saj smo se skozi tako veliko število dejavnosti kar hitro povezali in tudi navezali drug na drugega. Kljub številnim uram namenjenem našemu usposabljanju pa smo imeli tudi prosto popoldne, v katerem smo si lahko ogledali mesto in se preizkusili, kako uspešni smo pri pobegu iz sobe ( Escape room).

Prav zaradi tako dobre organiziranosti in izvedbe treninga se je bilo zelo težko posloviti in se vrniti nazaj domov.”

Alenka Stražar

GALERIJA1

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si
Koordinator projekta partnerske organizacije: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, stefan@epeka.si

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

GALERIJA2