Oktober in november 2021
Kmetija Trankovec, pri Baronu in pri Kovačniku

Z veseljem vas obveščamo, da bomo znotraj projekta Kmetija – prostor raznolikosti pripravili zanimive predstavitve namenjene kmetijskim gospodarstvom in tudi zainteresirani javnosti.

Aktivnosti bodo potekale na treh lokacijah:

– Kmetija Trankovec, Drankovec 12, 2222 Jakobski dol,
– Kmetija pri Baronu, Planica 6, 2313 Fram,
– Kmetija pri Kovačniku, Planica 9, 2313 Fram.

Predstavitve bodo potekale 3 zaporedne petke in pokrivale naslednje ključne teme:

  • 21. 10. 2022 od 14.00: Delo z ranljivimi skupinami na kmetiji
  • 28. 10. 2022 od 14.00: Vključevanje kmetij v socialne in izobraževalne projekte
  • 4. 11. 2022 od 14.00: Kmetijstvo kot orodje medgeneracijskega povezovanja

Na vsaki aktivnosti bomo prav tako predstavili ključne rezultate projekta:

  • Vodilni partner je ob pomoči ladinske zadruge Epeka izvedel 26 ur usposabljanj za kmetijska gospodarstva vključena v projektno partnerstvo.
  • Izvedba skupno 540 ur izobraževalnih dogodkov za ciljne skupine s strani vključenih kmetij. Znotraj tega sklopa aktivnosti so kmetijska gospodarstva v partnerskem konzorciju pripravila skupno 54 izobraževanj v 3 letih ob podpori obeh socialnih podjetij, pri čemer smo se osredotočali na vključevanje ranljivih skupin v kmetijska opravila.
  • Priprava evalvacijskega poročila in analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji sta konlni projektni produkt, ki je nastal v sodelovanju med vodilnim partnerjem in zunanjim evalvatorjem ter prispevki članov partnerskega konzorcija in udeležencev aktivnosti.

Vsaka aktivnost bo zajemala analizo relevantnih aspektov projekta, pogovor z udeleženci aktivnosti in ključnimi projektnimi deležniki ter diskusijo. Prav tako ne bosta manjkali hrana in pijača. Okvirno trajanje vsake aktivnosti bo 6 ur.

Za več informacij smo na voljo preko elektronske pošte in na 030 610 606. Udeležba je brezplačna.

Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja 2014—2020

Organ upravljanja programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano