16. in 19. april, 2021
Romska postaja

V petek, 16. aprila, in ponedeljek 19. aprila, vas vabimo na dve usposabljanji na področju priprave življenjepisa.

V okviru usposabljanj bomo spoznali, kaj so lastnosti kvalitetnega življenjepisa, kako narediti svoj življenjepis bolj privlačen, kaj so pogoste napake pri njegovi pripravi in čemu se moramo izogibati. Skupaj si bomo ogledali primere dobre prakse, nato pa boste doma z urejevalnikom Word sami pripravili svoj življenjepis za izbrano delovno mesto. Na drugem predavanju si bomo pripravljene življenjepise ogledali in analizirali ter nadgradili mesta, ki so šibkejša. Prav tako bomo spoznali Europass.

  • Prvo predavanje bo 16. aprila izvedeno v 2 skupinah: prva od 14. do 15. ure, druga pa od 15. do 16. ure.
  • Drugo predavanje bo 19. aprila izvedeno v 2 skupinah: prva od 14. do 15. ure, druga pa od 15. do 16. ure.

V kolikor bo v urniku prišlo do sprememb, vas bomo o tem obvestili.

Zaradi upoštevanja predpisov in varovalnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe s COVID-19, bomo vsako predavanje izvedli 2-krat ter s tem zagotovili, da vključeno število oseb ne bo preseglo omejitev. Po telefonu ali elektronski pošti se prosim prijavite v skupino, ki vam bolj ustreza, največje število oseb v posamezni skupini je 8.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.