31. januar, 2023, ob 15. uri
Romska postaja, Maribor

Razstava Utrinki tradicij: Šege mariborskih Romov ob poroki in rojstvu otroka.

V sodelovanju s pripadniki romske skupnosti in Slovenskim etnografskim muzejem smo v Združenju EPEKA, so.p., znotraj projekta Slovenska romska pot, ki ga financira Ministrstvo za kulturo, pripravili razstavo Utrinki tradicij: Šege mariborskih Romov ob poroki in rojstvu otroka. Razstavo bomo v prostorih Združenja EPEKA (Preradovičeva 1, Maribor) odprli v torek, 31. januarja 2023 ob 15. uri.

Razstava je v okviru projekta Slovenska romska pot, nastala znotraj izobraževalnega modula Romska kulturna dediščina in načini njene prezentacije.

O razstavi:

V sklopu projekta Slovenska romska pot (2021-2023) so se pripadnice in pripadniki romske skupnosti iz Maribora pod mentorstvom kustosinje Tine Palaić iz Slovenskega etnografskega muzeja pogovarjali o dediščini in spominjanju. Sodelovanje je vodilo k razmislekom o njihovih osebnih predmetih, povezanih s pomembnimi spomini iz njihovega življenja. Odločili so se, da z razstavo predstavijo šege in navade ob poroki in rojstvu otroka, ki se prenašajo iz roda v rod. Gre torej za utrinke družinske tradicije, ki jo sami prepoznavajo kot pomembno v svojem življenju. Družine se pri obeleževanju šeg nekoliko razlikujejo, saj nekatere elemente prilagodijo svojim estetskim merilom in željam.

V projektno usposabljanje je bilo vključenih 14 udeležencev. Nekateri so se rodili v Sloveniji, tako v Mariboru kot Ljubljani, nekateri pa so se v Slovenijo preselili iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Ena od udeleženk je kristjanka, ki obeležuje tako katoliške kot pravoslavne praznike, ostali se izrekajo za pripadnike islamske veroizpovedi. Vsak od udeležencev je v skupino prinesel svoje družinsko ozadje ter svoje spomine in izkušnje, ki so jih opredmetili z osebnimi predmeti. Pokazalo se je, da ne obstaja enotno razumevanje romske identitete. Prav zato se z izbranim predmetom vsak posameznik opredeljuje s šego in pripadajočo zgodbo, ki jo je izbral sam.

»Operacijo Slovenska romska pot sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«

Vabljene, vabljeni!

Galerija