9. junij, 2016, od 12. – 16. ure
Trubarjeva 72, Ljubljana

Združenje EPEKA, so. p., in ROMANI KAFENAVA, prva romska restavracija v EU, ki deluje po principu socialnega podjetništva, sta 9. junija kuhala brezplačni romski vegetarijanski golaž v Tovarni Rog.

“V znak podpore avtonomni Tovarni Rog smo se iz drugega največjega slovenskega mesta odločili izpeljati to iniciativo. Ob, po našem mnenju, nepotrebnem in neprimernem dejanju mestnih oblasti (v tem primeru družbenega kapitala) izpraznitve prostorov, se nam zdi pomembno problematizirati sledeče točke:

15-18 milijonov namenjenih za obnovo Tovarne ROG

V medijih smo zasledili, da je v občinskem proračunu mestne občine Ljubljana (MOL) namenjenih 15-18 milijonov evrov za obnovo Roga. Ne dvomimo, da se da zadeve speljati varčneje in skromnejše. Še posebej, če naj bi se veliko stavb porušilo, kot slišimo. Da mesto Ljubljana s takšno vnemo plača tako velik znesek, medtem ko jih sedanje stanje pravzaprav ne stane nič, je malce čudno. Seveda dandanes z veseljem vlagamo v zidove, instalacije in žičnate ograje – v ljudi pa ne! Malce nam smrdi ta znesek in tako močna želja in volja po ureditvi s strani glavarja. Ljubljančani se glede zneska ne pritožujejo, kar je, spet po našem mnenju, izguba razsodnosti, solidarnosti in empatije, v vsakem primeru pa tudi apatičnost.

Pridobitev sredstev za obnovo iz mestnega (državnega) proračuna

Zakaj se obnova ne izpelje iz EU vreče? Ali je potem nadzor nad porabo večji? V vsakem primeru je gradnja in obnova na račun Slovenk in Slovencev nepoštena, saj naj bi država (Miro Cesar)do leta 2018 namenila kar 300 milijonov več sredstev Ljubljani, verjetno tudi na račun vseh ostalih občin, prebivalcev … Kar nas v Mariboru sicer ne moti, ne moti niti nikogar drugega, saj nihče ni oporekal temu. A vendar bi bilo smotrno pridobiti še kakšnega financerja zraven, kot je npr. EU in privarčevani denar nameniti recimo za zaključek Stožic, sedaj ko je Olimpija prvak.

Podpora slovenske večine bogatim in močnim

Zelo nas je razžalostil hlapčevski odnos prebivalk in prebivalcev Slovenije. Postaviti se na stran šibkejšega pomeni, da imaš pogum in ne kalkuliraš koristi, temveč slediš pravici. Tisti, ki so proti Skupščini uporabnikov Tovarne Rog, so po našem mnenju, kot pravijo naši bratje Srbi, »bečki konjušari«. Najlažje je držati z močnejšim nasprotnikom, mu slediti ter čakati na drobtinice. Rogovci so še zadnji steber demokratičnega sistema, prav zaradi svoje avtonomosti in volje do neinstitucionaliziranega kulturnega izražanja. Treba je zaščititi manjšine, šibkejše, tiste z roba družbe, kar v tem primeru oni nedvomno so. Če oni izgubijo, izgubimo slej ko prej vsi. Denar sveta vladar, a vendar se to v naši državi dogaja z javnimi sredstvi, ne privatnimi. Naj nekdo sam s privatnimi sredstvi izpelje enak projekt, kot ga namerava MOL. Nihče ga ne bo, ker ni smotrno vložiti toliko, razen če se ti splača oziroma je to tvoj način poslovanja. »Ja, še naprej bomo podpirali in govorili, saj naredilo se pa je dosti v Ljubljani,« je slišati. Nihče se ne vpraša, s čigavim denarjem in na kateri račun. Ter ali je bilo vse izpeljano racionalno in pošteno, kar je naloga služb, katerim nedvomno zaupamo in vanje verjamemo.

»Kulturniki«

Z veseljem podpremo ROG in Skupnost njegovih uporabnikov. Njihovi dogodki, okrogle mize, koncerti, skate park, delo z begunci, nudenje sicer propadajoče infrastrukture za umetniško ustvarjanje (ateljeji, eko gradnja), in še bi lahko naštevali, so velik doprinos kulturnemu dogajanju mesta Ljubljane in ne nazadnje Slovenije. Vse skupaj je še toliko bolj pomembno, saj deluje brez financiranja in nadzora institucij, ki bi lahko skozi delovanje uveljavljalo svoje interese. Zakaj Roga ne podpremo vsi? Na primer Društvo slovenskih pisateljev, ki je zelo aktivno, ko se splača in kadar gre za lastne ali politične koristi. Ali druga podobna združenja in institucije? (Ne)vladniki so hrbtenica družbe in v takšnih primerih se da opaziti, koliko jih je še v našem okolju. Menimo, da so se iskrenost, odkritost in poštenje naproti koristoljubnosti, preračunljivosti in slovenske zaplankanosti – že zdavnaj izgubile.”

V tamkajšnji kuhinji Rogovil´ca Kitchen smo z velikim veseljem kuhali romski vegetarijanski golaž, ki je šel v slast prav vsem – tako trenutnim kot tudi tistim bolj stalnim obiskovalcem.

GALERIJA