18. november, 2016
Maribor, Slovenija

Predstavnik Združenja EPEKA, so. p., se bo udeležil regijskega dogodka Rastimo skupaj. Na pobudo Urada RS za mladino tudi v letošnjem letu se nadaljuje s projektom regijskih dogodkov Rastimo skupaj, ki so namenjeni krepitvi mladinskega sektorja in povezovanju znotraj regije.

Na dogodku bomo pregledali stanje v regiji na področju mladinskih politik in mladinskega dela, izpostavili povezovanje sektorja z lokalno skupnostjo, izpostavili dileme, se soočili z izzivi ter oblikovali skupne načrte za prihodnost. Dogodek bo v obliki delovnega srečanja oz. moderirane debate potekal od 10. do 13. ure, zaključili bomo s povabilom na neformalno druženje ob kulinaričnih spretnostih naše regije.

Regijski dogodek Podravske regije bo v petek, 18. 11. 2016, s pričetkom ob 10. uri potekal v prostorih MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže.

Glavni organizator dogodka je Mladinski svet Slovenije in sodelujoče organizacije Mladinska mreža MaMa, Inštitut za mladinske politike, Mladinsko informacijsko-svetovalni center Pekarna Magdalenske mreže Maribor in Mestni mladinski svet Maribor.