Maj, 2022
Maribor

V mesecu maju pričenjamo z izvedbo drugega sklopa usposabljanj. Usposabljanja bodo potekala na območju Maribora. Bi se nam želeli pridružiti?

Sklop usposabljanj, naslovljen Osnove kulturne produkcije, organizacije dogodkov in trženja, bo znotraj operacije potekal kot prečni sklop in bo izveden v obliki srečanj v živo in terenskih obiskov. Udeležili se ga bodo pripadniki ciljne skupine iz Podravja, Pomurja in JV Slovenije. Sklop bomo izvedli ob podpori strokovnjakov na področju kulturne produkcije in trženja. Sklop bo uporabnike opremil s ključnimi znanji in kompetencami, potrebnimi za uspešno izvedbo kulturnih dogodkov in trženje kulturnih dobrin. Tekom izvedbe sklopa bomo kombinirali praktično delo in delo na terenu ter podprli ostale sklope pri pripravi, promociji in izvedbi kulturnih dogodkov. Prav tako bomo znotraj sklopa organizirali 1 kulturni dogodek v Podravski regiji skupaj z podravsko romsko skupnostjo. Aktivnosti bodo potekale ob petkih; med 10. in 14. uro, izvedba sklopa bo zajemala 40 pedagoških ur.

V kolikor bi se aktivnosti želeli udeležiti, nam lahko pišete na epeka@epeka.si ali se v naših prostorih (Gorkega ulica 34, Maribor), oglasite vsak delovni dan med 8. in 16. uro.

 

Operacijo Slovenska Romska pot sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava do strani EU Skladi.