19. februar, 2020
Romska postaja

Vabimo vas na aktivnost, na kateri si bomo ob pomoči Zveze potrošnikov Slovenije pobližje pogledali vsem pomembno temo – varčevanje.

Zveza potrošnikov Slovenije je neodvisna, neprofitna, mednarodno priznana nevladna organizacija, ki zastopa, svetuje, informira in osvešča potrošnike. Spoznali bomo delovanje zveze, ki ščiti interese potrošnikov. Prav tako pa bomo pogledali, kako na mesečni ravni privarčevati več in prejemati enake oz. primerljive storitve ter kako znižati tekoče stroške: predvsem elektriko, kako znižati stroške vodenja osebnih bančnih računov, kako znižati stroške telefonskih in internetnih operaterjev. Vabljeni na aktivnost, ki bo pomagala, da se lažje prebijete iz meseca v mesec.

Aktivnost bo potekala od 10.00 do 11.30.
 
Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.