Leto 2015
Slovenija

Vlada RS se je 30. 6. 2016 seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2015.

Prostovoljsko delo je v Sloveniji močno prisotno v družbi, pomaga nam pri reševanju družbeno socialnih problemov in odkrivanju težav ter posameznikov, ki padejo skozi vrzeli v sistemu. Migrantska kriza v letu 2015 bi bila brez pomoči prostovoljcev praktično neobvladljiva. Prednost prostovoljstva je ravno njegov hiter in učinkovit odziv na družbene spremembe.

Na vseh področjih delovanja prostovoljstvo pomembno prispeva k zniževanju revščine in spodbujanju aktivnega prebivalstva, zato je zelo pomembno, da se država tega zaveda in pri uveljavljanju ter spodbujanju prostovoljstva odigra aktivno vlogo.

Vlada Republike Slovenije se je 30. 6. 2016 seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2015.

Poročilo o prostovoljskem delu je oddalo 1037 prostovoljskih organizacijskupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij je bilo 96.822, opravili pa so kar 10.878.360 ur prostovoljskega dela. Skupaj je bilo opravljenega za 106.318.802,00 evrov organiziranega prostovoljskega dela, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Skupno poročilo o prostovoljstvu v RS za 2015

Poročilo o prostovoljstvu 2015, Združenje EPEKA, so. p.

Projekt Slovenska mreža prostovoljskih organizacij delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za javno upravo. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

e78bd6df-6f48-42b2-967f-bfeeb32e45fd unnamed 2e9a977e-a821-419b-81af-a50594a4c207