Avgust, 2022
Romska postaja

Mladi v Združenju EPEKA, so. p., smo tekom aktivnosti mladinskega centra za zdrav življenski slog zasadili sadje, zelenjavo in začimbe. Medtem ko nestrpno čakamo na končni rezultat vas vabimo k ogledu videa.

 

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.