1. – 11. marec, 2018
World Life Experience

Dogodek World Life Experience se je začel 8. januarja v Lizboni in bo 12 udeležencev različnih narodnosti popeljal na 28 različnih destinacij v Evropi, Aziji in Južni Ameriki

S pomočjo družbenih medijev bodo delili svoj vpogled v vsako obiskano državo in svoje izkušnje. Njihovo desetdnevno bivanje v vsaki državi sicer vključuje nekaj prostočasnih aktivnosti, vendar je večinoma posvečeno interakciji z lokalno organizacijo in neposrednim sodelovanjem z nevladnimi organizacijami. S tem želijo svetu pokazati precej drugačen pristop do potovanj: oglejte si svet, medtem ko pomagate tistim, ki pomoč potrebujejo, in s tem spodbudite spremembe.

Udeleženci World Life Experience bodo sodelovali neposredno z Zavodom Povod, ki je slovenski partner World Life Experience in koordinira dejavnosti programa ekipe na terenu v Sloveniji.

Osrednje dejavnosti Zavoda Povod so posvečene medkulturnemu dialogu, ki ga krepi z izvajanjem aktivnosti v Sloveniji in po svetu. Zavod si prizadeva za globalno pravičnost in razvoj s pomočjo umetnosti, izobraževanja in sodelovanja, prav tako pa vodi globalne programe izobraževanja in ozaveščanja za evropsko ciljno publiko ter zagovarja program OZN 2030 za cilje trajnostnega razvoja.
Njihov cilj je okrepiti medsektorsko sodelovanje, ki bi spodbujalo razvoj organizacij civilne družbe, in sicer z vzpostavljanjem partnerstva z javnostjo, predvsem pa s podporo mladim pri razvijanju lastnih pobud in ustanavljanju socialnih podjetij.

V Slovenji bodo najprej pet dni v Ljubljani, kjer bodo raziskovali našo kulturo, zgodovino in spoznavali dobre prakse socialnega podjetništva. Drugi del avanture po Sloveniji pa bo na štajerskem koncu, kjer bodo spoznavali predvsem trajnostne projekte in podjetja socialne ekonomije.
Po Sloveniji se bo skupina odpravila v Prago, kjer bo sodelovala z drugim združenjem.

Udeleženci delujejo kot celota in svoje vsakdanje življenje, spoznanja in izkušnje s svetovnim občinstvom delijo preko družbenih medijev World Life Experience in spletne strani.

Cilji

Projekt je odprt za ves svet, tako da so vse organizacije vabljene k sodelovanju. Že sedaj pri projektu sodelujejo z institucije, blagovne znamke in organizacije, ki lokalno pomagajo zagotoviti nastanitev, obroke, dogodivščine, prevoz, izkušnje, financiranje itd., z namenom promovirati vse, kar odraža njihovo osnovno dejavnost. Sem spadata Združenje EPEKA, so. p., in Top Power studio, kot lokalna partnerja projekta v Mariboru.
Cilj projekta je spodbuditi družbeno odgovornost z neposrednimi donacijami globalnim nevladnim organizacijam in neposrednim sodelovanjem z lokalnimi organizacijami, ponuditi udeležencem enkratno izkušnjo ter ozaveščanje o svetovni družbeni in kulturni raznolikosti.

Združenje EPEKA, so. p. podpirajo: