Februar, 2020 – september, 2021
Fair Employment

Združenje EPEKA, so. p., sporoča, da smo v okviru Javnega razpisa ”Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost” bili izbrani za izvajanje projekta ”Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair Employment”.

Namen javnega razpisa je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost mladih, kot tudi aktivno državljanstvo. Z javnim razpisom se bodo spodbujale inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Projekt “Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair employment” bo ciljal na mlade, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni, pri čemer se bo posebno osredotočal na mlade, ki so pripadniki ranljivih ali marginaliziranih družbenih skupin, predvsem Rome, priseljence in osebe z begunsko izkušnjo, osebe z nizko stopnjo pridobljene formalne izobrazbe, mlade, ki se soočajo s socialnimi ali ekonomskimi stiskami, in dolgotrajno brezposelne ter začasno nezaposljive osebe.

Trajanje projekta: 1. februar 2020 – 15. september 2021

Projekt je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: