3. december, 2017
Maribor

Zadruga BikeLab, socialno podjetje, je bila ustanovljena 04. februarja 2014 v Mariboru.

Temeljni namen zadruge, ob zagotavljanju zelenih delovnih mest, je izvajanje kakovostnih kolesarskih servisnih storitev, ponovna uporaba, načrtovanje, izvedba in vzdrževanje turistične infrastrukture, oblikovanje turističnih produktov ter strokovna usposabljanja. Področja, na katerih delujejo: servis koles, ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja, znanost, raziskovanje, izobraževanje, usposabljanje in vzgoja, razvoj zelenih in socialnih ekonomij, ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine, spodbujanje razvoja lokalne skupnosti, razvoj turističnih produktov in namenske turistične infrastrukture, povezovanje tehničnih znanj, naravo-varstva ter znanj s področja kulture.

 

Naslov: Gosposka ulica 11, 2000 Maribor
Tel: +38670 155 844
E-mail: info@bikelab.si
Splet: http://www.bikelab.si
FB: https://www.facebook.com/BikeLabMaribor/

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: