3. december, 2017
Ptuj

Medgeneracijsko sodelovanje. Zadrugo Mozaik generacij so ustanovili trije posamezniki različnih poklicnih profilov in življenjskih izkušenj, ki svoje znanje nadgrajujemo s študijem socialne gerontologije na fakulteti Alma Mater Europaea, kar je naposled vodilo do ideje o ustanovitvi Zadruge Mozaik generacij in našega sodelovanja.

Ustanovitelji se zavedajo, da je daljše pričakovano trajanje življenja, ki je vse bolj značilen pojav razvitih družb, treba razumeti kot pozitiven trend, ki nam, mlajšim generacijam, odpira nove, perspektivne priložnosti. Že vrsto let razvite evropske države uporabljajo dobro prakso in ustanavljajo dnevne centre aktivnosti za starejše državljane. Deloma je tako tudi v Sloveniji, kjer na primer samo v Ljubljani poznamo sedem takih centrov, ki jih na dnevni ravni obiskuje zavidljivo število uporabnikov. Marsikdo se najbrž sprašuje, zakaj sodobna družba sploh potrebuje takšne centre. Odgovor se skriva v dejstvu, da se prebivalstvo celotne EU stara, manjše število rojstev in daljša pričakovana življenjska doba pa sta dejavnika, ki izpostavljeno dejstvo potrjujeta. Pričakovana življenjska doba se podaljšuje tudi v Sloveniji, saj starejši od 64 let predstavljajo že šestino vsega prebivalstva naše podalpske dežele, v naslednjih nekaj desetletjih pa se bo ta delež povečal na tretjino. Člani Mozaika generacij so zadrugo registrirali v Mestni občini Ptuj. Kot pove že samo ime zadruge, se bodo zavzemali za in vodili programe, ki bodo temeljili na sodelovanju med različnimi generacijami in pripomogli k še večjemu medgeneracijskemu sožitju. V prvi vrsti je njihova želja na Ptuju kar najhitreje odpreti svoj prvi dnevni center aktivnosti za starejše – pogovori in iskanje primernega prostora s pomočjo občine so že v teku in komaj čakajo, da tudi v praksi začnejo s svojim poslanstvom, torej pomagati seniorjem osmisliti tretje življenjsko obdobje ter jih pri tem pravilno usmerjati in jim ponuditi pester program dejavnosti.

Naslov: Ulica 25. maja 12, 2250 Ptuj
Tel: 031 537 206
E-mail: lidija.ribic@siol.net
FB: https://www.facebook.com/ZadrugaMozaikGeneracij/

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: