1. marec, 2023
Romska postaja

V Združenju EPEKA, so. p., zaključujemo z izvajanjem projekta Slovenska romska pot, ki ga med med 1. oktobrom 2021 in 1. marcem 2023 izvajamo znotraj Vzhodne kohezijske regije. Ob tej priložnosti vas vljudno vabimo na sklepni dogodek, ki bo izveden v sredo, 1. marca ob 17. uri.

Projekt, financiran s strani Ministrstva za kulturo in Evropskega socialnega sklada, je bil izveden v sklopu Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture. Pri izvedbi projekta smo sodelovali s partnerji RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, RIC Novo mesto, Romski akademski klub in Slovenski etnografski muzej, ki so nas podprli z izvedbo posamičnih vsebinskih sklopov.

Ob formalnem zaključku projekta vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na sklepni konferenci projekta, kjer bomo predstavili rezultate projekta, prisotnim predstavili statistične informacije, povezane s projektom, govorili pa bomo tudi o izzivih, ki so se pri izvedbi projekta pojavili ter o tem, kako romsko skupnost tudi v prihodnje spodbujati na poti pridobivanja dodatnih znanj in kompetenc s področja ohranjanja kulturne dediščine, kulturne produkcije, ipd.

Srečali se bomo v sredo, 1. marca ob 17.. uri v prostorih Združenja EPEKA, so. p., (Preradovičeva 1, 2000 Maribor). Zaradi omejenega števila obiskovalcev je obvezna predhodna prijava na elektronskem naslovu: epeka@epeka.si

»Operacijo Slovenska romska pot sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«