23. oktober, 2020
Maribor, Slovenija

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se v petek, 23. oktobra udeležili zaključne konference projekta ZaVse/4ALL.ZaVse/4ALL je pobuda za manj diskriminacije in pomembno prispeva k zavedanju in zmanjševanju problemov, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin. Diskriminacija in neenake možnosti so najbolj izrazite predvsem pri ranljivih skupinah, kot so Romi, istospolno usmerjeni, begunci, socialno šibkejši in invalidi.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: