30. september, 2022, ob 12. uri
Romani Kafenava, Gorkega 34, 2000 Maribor

V Združenju EPEKA, so. p., smo izvajanje programa socialne aktivacije – Za enakopravnost, za zaposlovanje, za ženske, za Rominje, ki je trajal tri leta, zaključili z zaključnim dogodkom.

V okviru sodelovanja s pripadnicami romske skupnosti smo delali na krepitvi socialnih in funkcionalnih kompetenc udeleženk, udeleženke smo v sklopu aktivnosti podprli pri rabi slovenskega jezika, delali na spoznavanju in vključevanju v lokalno okolje, jim nudili dodatno individualno podporo ter naše delo usmerili v to, da bi udeleženke aktivno približali trgu dela.

Z namenom, da tudi formalno zaključimo z izvedbo programa, vas vljudno vabimo na zaključni dogodek, ki bo potekal v petek, 30. septembra 2022 ob 12. uri v romski restavraciji Romani kafenava.

Program dogodka:

  • Uvodni nagovor (Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p.)
  • Predstavitev izzivov s katerimi smo se soočali pri izvajanju (Jerica Lorenci, strokovna sodelavka)
  • Kulturni program (udeleženke programa)
  • Posvet Romani kafenava – kako naprej? Kako preprečiti izključevanje romskih žensk na področju zaposlovanja v Mariboru.

GALERIJA

Programi socialne aktivacije so financirani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in ekake možnosti in Evropskega socialnega sklada.