8. marec, 2022
Romska postaja

V Združenju EPEKA, so. p., smo ob dnevu žena pripravili zaključni dogodek programa socialne aktivacije Za enakopravnost, za zaposlovanje, za ženske, za Rominje.

Ob dnevu žena smo priredili medkulturno druženje in zaključni dogodek programa socialne aktivacije; Za enakopravnost, za zaposlovanje, za ženske, za Rominje. V okviru dogodka smo predstavili naše delo na področju socialne aktivacije in pripravili pogovor o spreminjanju vloge romskih žensk skozi čas. Dogodek smo organizirali v sodelovanju z Društvom za povezovane romskih žensk – Loli luludi.


Program socialne aktivacije financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: