14. januar, 2018
Ljubljana

Socialno podjetje in prostovoljski zavod, ki vzpodbuja in opolnomoči ranljive ciljne skupine (otroke, brezdomce, migrante, socialno ogrožene družine..) k večji izrabi svojih skritih potencialov. Oživlja že skoraj opuščene vrednote ( delavnost, spoštovanje, poštenost, plemenitost, lepo vedenje, povezovanje različnih skupin, ljubezen do soljudi…).

Naslov: Jelinčičeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Tel: 031 672 013
E-mail: jasmina.salanovic@gmail.com

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: