1. marec, 2018
Murska Sobota

Namen zavoda je razvijanje in spodbujanje prostovoljskega dela, ustvarjanje novih prostorov in aktivnosti za druženje ter socializacijo otrok in mladostnikov, uveljavljanje in izobraževanje ljubiteljskih fotografov in ustvarjanje pogojev za njihovo delo.

Korak naprej je socialno podjetje tipa A po Zakonu o socialnem podjetništvu – ZSocP. Ustanovljeni so za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na področjih zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela, varstva in promocije zdravja, zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja, posredovanja zaposlitve najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, socialne trgovine, kulture in podpornih storitev za socialna podjetja.

Naslov: Cvetkova ulica 2F, Murska Sobota
Tel: 040 800 694
Email: zavod.koraknaprej.ms@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/Zavod-Korak-naprej-Murska-Sobota-437032569667778/

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: