Junij – september, 2021
Maribor

Združenje EPEKA, so. p., je prejela financiranje za izvedbo projekta Zdrava hrana za zdrav planet v okviru programa Food Wave, financiranega s strani Evropske unije.

Glavna ideja našega predlaganega projekta je ozaveščati o pomenu trajnostne proizvodnje in porabe hrane za boj proti podnebnim spremembam na urbanih območjih med mladimi Romi z delavnicami, obiski na terenu in javnim dogodkom.

Projektna ideja je v skladu s cilji projekta Food Wave, programa DEAR in milanskega Pakta o urbani prehrambeni politiki. Namen projekta je vključiti javnost v okoljska vprašanja, ozaveščati o trajnostni pridelavi in uživanju hrane v urbanih območjih ter z ustreznim izobraževanjem promovirati zdravo, varno in okolju prijazno prehrano. Teritorialne potrebe, ki jih obravnava predlagani projekt, so potrebe po ozaveščanju o vlogi trajnostne proizvodnje in porabe hrane v boju proti podnebnim spremembam, o pomenu lokalno, ekološko pridelane hrane in njeni porabi ter ozaveščanju o načinih, kako zmanjšati odpadno hrano, zlasti med romsko mladino.

Izvedli bomo 3 dejavnosti in 1 javni dogodek:

  1. voden ogled vrtov urbane ekološke skupnosti,
  2. delavnica, v kateri se bodo mladi učili, kako si sami pridelujejo hrano v mestnih zgradbah,
  3. kuharski tečaj, namenjen preprečevanju odpadne hrane,
  4. javni dogodek Bademantl dan, na katerem bomo poudarili problem podnebnih sprememb in predstavili trajnostne urbane prehrambene sisteme kot eno od rešitev.

Projekt financira Evropska komisija v okviru DEAR Programme (The European Union’s Development Education & Awareness Raising Programme).