7. januar, 2018
Ig

ZBS zagotavlja brezposelnim dodatne vire za preživetje v obliki samostojne pridelave hrane in virov ogrevanja in tudi možnost dodatnih zaslužkov.

Društvo deluje na principu vzajemne solidarnosti med kmeti, upokojenci, starostniki in invalidi, zaposlenimi in BREZPOSELNIMI.
V zameno za donacije brezposelni opravljamo različna dela: pomagamo na kmetija, gozdovih, sadovnjakih, vinogradih, pomagamo upokojencem, starostnikom in invalidom v gospodinjstvu ali urejanju okolice, zaposlenim nudimo pomoč v gospodinjstvu, varstvu otrok oziroma po dogovoru, obdelujemo opuščeno zemljo, ki jo je društvo dobilo v brezplačno uporabo; kjer sledimo načelom permakulture in zdrave ekološke pridelave, ob čiščenju pogozdenih površin se oskrbujemo tudi z lesom za ogrevanje, širimo dejavnosti v okviru socialnega podjetništva, ki v resnici, za razliko od običajnega “trga dela” v Sloveniji, pomeni veliko znosnejšo obliko zaposlovanja s primernejšimi dohodki.

Naslov: Iška 38, 1292 Ig
E-mail: zveza.zbs@gmail.com
Splet: http://zvezabrezposelnihslovenijezbs.webs.com/
FB:https://www.facebook.com/Zdru%C5%BEenje-brezposelnih-Slovenije-ZBS-Trajnostna-oskrba-in-vzajemna-pomo%C4%8D-1408304276138666/

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: