9. julij 2020

Predstavnik Združenja EPEKA, so. p. Matej Tisaj se je udeležil spletne informativne delavnice za organizacije v mladinskem sektorju, organizirane s strani izvajalca raziskave Mladina 2020. Na e-sestanku je bila predstavljena okvirna vsebina vprašalnika, organizacije pa smo podale stališče do le-tega in podali pobude za vključitev pomembnih področij v raziskovanje.

Združenje EPEKA, so. p. podpirajo: