26. februar 2015
Dunaj, Avstrija

Združenje EPEKA, so. p., in njen predsednik Štefan Simončič se bosta udeležila konference. Premostitev poslovanja in raziskovanja oziroma ”Bridging bussines and research”, ki se bo odvijala na Dunaju.

Podjetja nimajo vedno na razpolago infrastrukturo, finančna sredstva in človeški kapital, da bi vodila raziskave za svoje lastne potrebe. Zahvaljujoč Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), je zdaj mogoče sodelovanje malih do srednje velikih podjetij ali ostalih podjetij z akademskimi raziskovalnimi organizacijami. Dostop imajo do opreme teh organizacij in možnost integrirati njihove visoko usposobljene raziskovalce v raziskovalne projekte svojih podjetij.

Prenos visoke znanosti in tehnologije iz kreativnih akademskih skupin v mala do srednje velika podjetja je ključni element uspešnih inovacij.

MSCA se zaveda vrednosti in pomena dobro usposobljenih raziskovalcev s podjetniško usmeritvijo, ki znajo prestopati med akademsko sfero in ostalimi področji. Le-ti so ključnega pomena za uspešnost kolaboracije.

Zaradi tega MSCA promovira poslovno-akademske kolaboracije, ki se fokusirajo na ustvarjanje priložnosti raziskovalcem za pridobivanje veščin in možnost kontribucije malim do srednje velikim podjetjem ter ostalim podjetjem.