12. januar 2017
Rogaška Slatina, Slovenija

Štefan Simončič, presednik Združenja EPEKA, so. p., se je udeležili Mednarodne konference Znanje za moje sanje, Pot k etični vzgoji – dobre prakse v izobraževanju beguncev in migrantov.

Prisluhnili bomo paleti panelov, ki se bodo dotikali vpliva spremenjenih družbenih, političnih, gospodarskih in okoljskih sprememb na migracije (poudarek na razmerah na Bližnjem vzhodu – EU v luči begunske krize). Preučili bomo vzroke za povečanje migracij kot globalnega pojava; pomen geopolitičnega in varnostnega položaja v Evropi, Aziji
in Afriki ter odnosa EU do Bližnjega vzhoda v kontekstu migracijskih tokov. Prav tako bomo obravnavali širok spekter posledic, ki jih migracije prinašajo: vplivi na izobraževalne sisteme in mednarodna pomoč, doživljanje migrantov v državah gostiteljicah in kritičen pristop do virov, ki oblikujejo javno mnenje.

Več o dogodku