7. junij, 2021
Maribor

V tednu od 7. do 12. junija 2021 bomo v Epeki gostili mednarodno aktivnost za osebje partnerskih organizacij v okviru projekta ELMI (Education for Labour Market Integration: Enabling Educators to Better Target Low- Qualified Adults).

V okviru aktivnosti bosta potekala dva delovna sklopa. Prvi bo usposabljanje za izobraževalno osebje, ki bo osredotočeno predvsem na delo z ranljivimi odraslimi na področju osnovnih kompetenc in digitalnih veščin. Poudarek bo tako na izobraževanju odraslih, ki imajo zelo šibko razvite temeljne kompetence kot tudi na delu s skupinami učečih se, ki prihajajo iz različnih ozadij in imajo širok spekter znanj in sposobnosti. Drugi sklop bo namenjen obisku dobrih praks, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih v Mariboru. Obiskali bomo javne in nevladne organizacije, ki na raznolike načine delajo z ranljivimi odraslimi, predvsem s ciljem približevanja trgu dela. Tekom mednarodne aktivnosti bomo skupaj obiskali in podrobneje spoznali 8 dobrih praks v lokalnem okolju in tudi izmenjali znanja in izkušnje z osebjem, ki dela v organizacijah na področju izobraževanja odraslih v Mariboru.

V projektu, ki ga vodi Epeka Berlin, sodeluje pet partnerskih organizacij: Epeka Slovenia (SI), IASIS (GR), ROMNI -APS (IT), Epeka Serbia (RS) in FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGU (PL).

Več o projektu