30. avgust 2022

Študentski kampus, Ljubljana

Konec našega zadnjega sklopa izvajanja programa socialne aktivacije smo obeležili z 2. festivalom socialne aktivacije.

Programi socialne aktivacije, ki so se pričeli izvajati v letu 2017, se po slabih šestih letih iztekajo. Nastali so kot odgovor na potrebe dolgotrajno brezposelnih oseb z namenom, da udeleženci ob podpori programa pridobijo dodatna znanja, informacije in kompetence, se aktivno vključujejo v širšo in povezujejo s svojim lokalnim okoljem, izboljšajo svoje psihosocialno zdravje, postanejo bolj motivirani, samozavestni ter se osredotočijo na aktivno približevanje trgu dela. Programe socialne aktivacije različni deležniki izvajamo širom Slovenije. Sredstva za financiranje so zagotovljena s strani proračuna Republike Slovenije, delno pa jih zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Prišli smo do zaključne faze programa, izvajalci trenutno sodelujemo z zadnjo skupino udeležencev. Konec našega zadnjega sklopa izvajanja programa bomo obeležili z 2. Festivalom socialne aktivacije, znotraj katerega bomo sodelovali s partnerji iz celotne Slovenije. Festival je nastal ob podpori mentorstva strokovnih sodelavcev programa, a je bil v preteklosti in bo tudi tokrat izveden s strani udeleženk in udeležencev.

Program 2. festivala socialne aktivacije:
9:30 Tiskovna konferenca
10.00 Glasbeni nastop (Adi Smolar)
10.15 Pozdrav in nagovor zbranim s strani predstavnika MDDSZ in organizatorja – Združenja EPEKA ter drugih izvajalcev programa SA
10:30 Predstavitev statističnih rezultatov progamov socialne aktivacije
10.45 Nastop udeležencev socialne aktivacije in interaktivna delavnica
11.15 Podelitev zahvalnih plaket partnerjem
11.30 Predstavitev organizacij, vključenih v izvedbo programov socialne aktivacije in predstavitev družbeno-odgovornih delodajalcev, ki so v svoje delovanje vključevali udeležence programa
12.00 Glasbeni nastop (Adi Smolar in Modrostnice)
12.15 Okrogla miza: Je socialna aktivacija odgovor na aktivacijo dolgotrajno brezposelnih?
13.00 Pogostitev

Moderator: Stane Werbole

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: