6. december, 2018
Ormož

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., se bodo udeležili strokovnega srečanja “Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija – Hrvaška za krepitev partnerstev in izboljšanje institucionalnih zmogljivosti”. Srečanje bo 6. decembra v Ormožu.

Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva javnih institucij in deležnikov na področju socialne aktivacije. Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom DSP, da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev, tako postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšajo psihosocialno zdravje.

Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije pa je ključno zagotoviti dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij (Centri za socialno delo, Uradi za delo), razvoj kompetenc in ustrezna usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine ob koncu socialne aktivacije usposobile za uspešnejše vključevanje na trg dela (v okviru socialnih podjetij, lokalnih skupnosti).

Združenje EPEKA, so .p., podpirajo: